O Šachové akademii

Projekt „Šachové akademie“ pokračuje!

Zásadním motivačním faktorem, který nás vede k podpoře projektu „Šachové akademie“, je vědomí, že tato královská hra významně přispívá k rozvoji dětského myšlení a v přímé návaznosti pozitivně ovlivňuje komplexní rozvoj osobnosti dítěte.   
Garance projektu a jeho rozvoj

Základní škola Partyzánská je jednou z pilotních škol projektu „Šachy do škol“ Šachového svazu České republiky, který získal rovněž podporu MŠMT České republiky. Škola rovněž úzce spolupracuje s p.Viktorem Novotným, předsedou Šachového svazu. Záštitu nad rozvojem šachové výuky převzala Mgr.Jana Jínová, která se výuce šachu věnuje přes 20 let a ve svém oboru patří mezi uznávané odborníky nejen v našem regionu.

Koncepce Šachové akademie na ZŠ Partyzánská

Šachový sport na škole má za sebou nejen dlouholetou tradici, ale především skvělé úspěchy, o čemž svědčí opakovaná účast na celorepublikovém mistrovství ve školním šachu. Díky velkému zájmu o šachový kroužek jsme rozšířili nabídku i pro žáky 1.ročníku. Po získání nezbytných základů jsou děti rozděovány nikoli podle věku, ale podle dosažených schopností.  Našim cílem je tak připravit dlouhodobou a smysluplnou koncepci, která umožní každému dítěti rozvjet své předpoklady a schopnosti.

Organizace šachového kroužku

Šachový zájmové kroužek se bude konat pravidelně v:
ÚTERÝ       13,00 - 14,00 hod. (šachová přípravka - 1.roč.)
ČTVRTEK  13,00 - 15,00 hod. (2 skupiny)

V čem spočívá přínos šachu? 

Talent rozhodně není tím nejdůležitějším! Šachy pomáhají dětem v:

  • pozitivním ovlivnění inteligenčního kvocientu

  • posílení dovedností potřebných při řešení problému

  • získání kompetencí k provedení obtížných rozhodnutí

  • rozvíjení myšlenkových operací – analýza, abstrakce, syntéza argumentů

  • zvýšení jazykové, matematické, paměťové schopnosti a schopnosti číst

  • zvýšení kritického a kreativního myšlení

  • poskytnutí možnosti praktického cvičení, při kterých je důležité udělat přesné a rychlé rozhodnutí pod časovým tlakem, což je dovednost, která může pomoci zlepšit školní hodnocení

  • učení, jak myslet logicky a efektivně, učit se vybrat nejlepší volbu z velkého množství možností

  • rozvoji morálních a volních vlastností – koncentrace, trpělivost, vytrvalost

  • rozvoji etických zásad – úcta k protihráči, pokora, respekt

V případě potřeby dalších informací kontaktujte Mgr. Janu Jínovou: janajinova@centrum.cz

Další informace budou průběžně zveřejňovány na www.zspartyzanska.cz