IV. oddělení

Vážení rodiče a přátelé školy, 

vítám Vás na stránkách 4. oddělení školní družiny, které je letos určené pro naše čky. Najdete nás v učebně 2.B (1. patro v hlavní budově ZŠ). Cílem činnosti ŠD je obohatit denní program dětí a nabídnout jim dostatek námětů ke smysluplnému využití volného času. Kromě relaxace a odpočinku po vyučování se zaměřujeme na rozvíjení pohybových a tělesných dovedností formou kolektivních činností a her. Každý týden zařazujeme různé činnosti literární, výtvarné, pracovní, společensko-vědné a pohybové. V případě příznivého počasí využíváme školní zahradu a školní hřiště. 

Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte mne kontaktovat na tel. 607 726 182. 

Těším se na naši vzájemnou spolupráci 

Vychovatelka ŠD  Petra Podrazilová