V listopadu se naše škola zapojila do celostátní online soutěže Bobřík informatiky. Žáci od čtvrtých do devátých ročníků měli možnost řešit úlohy, které je prověřili v oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Celkem si tuto soutěž vyzkoušelo 222 žáků naší školy rozdělených do tří kategorií. V kategorii Mini (4. a 5. třídy) získalo bobříka 16 žáků, v kategorii Benjamín (6. a 7. třídy) jsme měli 7 úspěšných soutěžících a v kategorii Kadet (8. a 9. třídy) získalo diplom dokonce 17 žáků.

Všem úspěšným řešitelům ještě jednou gratulujeme a ostatním žákům děkujeme za účast.

Koordinátorka soutěže Mgr. Lenka Hanykýřová

Kategorie Minikategorie Benjamínkategorie Kadet