Školní družina

Školní družina 

Provoz školní družiny

Školní družina má 4. oddělení + 1 oddělení "Veselé hraní"

Provoz : denně  

 • ranní družina: 6.15 –  7.45 
 • provoz po vyučování: 11.40 – 16.30 

Vychovatelky školní družiny: 

 • oddělení č.1:  vychovatelka Jitka Košťálová (učebna 1.B - přízemí školy) 
 • oddělení č.2:  vychovatelka Blanka Korousová (učebna 2.B - přízemí školy) 
 • oddělení č.3: ved. vychovatelka  Věra Cengerová (kmenová ŠD - přízemí školy) 
 • oddělení č.4: vychovatelka Petra Podrazilová (učebna 2.A - externí pavilon) 
 • oddělení Veselé hraní: Lenka Kubecová, Leona Machová (učebna 3.A - přízemí školy)

Rodiče přihlašují a odhlašují děti do ŠD vedoucí vychovatelce písemnou formou. Doba přítomnosti dítěte ve ŠD je dána přáním rodičů. 

Rodiče s vychovatelkou domluví a písemnou formou potvrdí dobu odchodu a způsob vyzvedávání dítěte. Případnou změnu oznámí vychovatelce. 

Žáky zapsané do ŠD předává příslušný vyučující vychovatelce po skončení vyučování. V době před předáním odpovídá za jejich bezpečnost a zdraví předávající učitel(ka). 

Za bezpečnost žáků ve ŠD odpovídá příslušná vychovatelka. 

Pitný režim po dobu přítomnosti žáka ve ŠD bude zajištěn takto: 

 • žáci budou používat přinesené pití 
 • žáci mohou používat k pití vodu z vodovodu, který je k dispozici v každém oddělení s dodáním šťávy, kterou zajišťuje vychovatelka. 

Žáci navštěvující ŠD mohou v rámci programu stanoveného plánem výchovně vzdělávací činnosti využívat tělocvičnu, cvičnou školní kuchyni a školní hřiště. 

V případě nevyzvednutí dítěte ve stanovenou dobu bude dítě ve ŠD do konce provozu. Po této době bude vychovatelka kontaktovat rodiče telefonicky. V žádném případě nebude dítěti dovolen samostatný odchod domů. 

Dočasné umístění nepřihlášených žáků je možné za následujících podmínek: 

 • na základě písemného souhlasu rodičů 
 • oddělení bude doplněno pouze do předepsaného počtu žáků 
 • pouze v situacích, které určí ředitel školy 

V případě potřeby osobního jednání rodičů s vychovatelkou se mohou rodiče ohlásit telefonem při vstupu do školní budovy nebo se domluvit jiným vhodným způsobem. 

Činnost jednotlivých oddělení může být spojována v případě, že se jedná o společnou akci ŠD, ale vždy za předpokladu, že bude zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví dětí. 

Poplatek za umístění dítěte ve školní družině:

320,- Kč za měsíc

Informace o platbě ŠD budou vždy včas vlepeny do notýsků. V září na období září - prosinec, v lednu na období leden - červen

Zájmová činnost ve školní družině: 

 • PONDĚLÍ - 15.00 - 16:30 hod. - KERAMIKA ( Cengerová Věra )  
 • ÚTERÝ    - 15:00 – 16:30 hod. - ŠIKOVNÉ RUČIČKY ( Podrazilová Petra )
 • ČTVRTEK - 11:45 - 12:30 hod. - VESELÁ  FLÉTNIČKA  - 1. skupina ( Korousová Blanka )
 • ČTVRTEK - 15:00 - 15:30 hod. - VESELÁ FLÉTNIČKA - 2. skupina (Korousová Blanka) 
 • PÁTEK     - 13:25 – 14:20 hod. - SPORTOVNÍ HRY  (Košťálová Jitka ) 
 • TURISTICKÝ  KROUŽEK - dle info. vedoucí - akce v ředitelském volnu a o sobotách (Cengerová Věra)