Naše škola se v listopadu zapojila do celostátní soutěže Bobřík informatiky. V této informatické soutěži si děti vyzkoušely úlohy z oblasti:

  • algoritmizace a programování
  • porozumění informacím a jejich reprezentacím (kódování, jazyk, šifrování), strukturám (grafy, mapy), procesům
  • řešení problémů (hledání strategií, logika, matematické základy informatiky)
  • digitální gramotnost, informační technologie v každodenním životě, technické otázky, společenské souvislosti používání technologií
Kategorie "Mini" - 4.-5.ročník

V kategorii našich nejmladších účastníků se zapojilo celkem 68 soutěžících, z nich 18 se stalo úspěšnými řešiteli: Lukáš Chomanič 5.B; David Lesage 5.B; Filip Jihlavec 5.B; Tomáš Kulaša 5.B; Miloš Koblas 5.B; Veronika Drobná 5.A; Eliška Hlobeňová 5.A; Michaela Červenková 5.B; Johanka Olšarová 5.A; Matyáš Grošup; Jirka Novotný; Aneta Vánová 5.B; Michal Sykora 5.B; Nela Mácová; Viola Grolmusová 5.A; Honza Dušek 5.B; Petr Novotný 5.B; Matyáš Kovář 4.B

Kategorie "Benjamín" - 6.-7.ročník

Z 84 zúčastněných žáků bylo 16 úspěšných řešitelů: Orgil-Od 7.A; Lucie Knapíková 7.A.; Jan Rupprecht 7B; Aneta Hendrychová 6.B; Matěj Král 7.A; Matěj Kubec 6B; Viktorie Dlouhá 7.B; Daniel Bachroň 7.A; Ella Dordová 7.B; Míša Doubková 7.A; Martin Štefek 6.A; Jáchym  Hofman 7.A; Josef Hrdlička 7.B; Karolína Slavíčková 7B; Vojtěch Filinger  7.A; Petr Novák 7B

Kategorie 8. - 9. ročník

Z našich nejstarších ročníků se do řešení zapojilo celkem 109 žáků, bobříka  z nich ulovilo 30: Marek Hejda; Šimon Šupola; Hégr Tomáš; Petr Jeník 8.B; Viky Suchardová 8.C; Zvánovec Václav 9.B; Karin Lesage 8.C; Tereza Arnoldová 8.B; Viktor Steinz 8.A; Barbora Seiferová; Jakub Vavroušek 9.A; Kulašová; Štěpa Holcová 8.C; Daniela Váchová 8.A; Veronika Císařová 8.B; Adriana Slezakova 9.B; Aneta Loudová 9.B; Viktorka Dušánková; Martin Sobota 8.A; Lucie Péčová; Háva Kryštof; Patrik Lopušan; Anna Hyblerová 8.C; Tadeáš Fanta 8A; Jakub Řezníček 8.C; Karolína Stojecová 9.B; Vendulka Dušánková; Ella Patzeltová 8.B; Sára Grošupová; Martin Najman 8.A

 

Všem zúčastněným děkujeme, úspěšným řešitelům gratulujeme.
Koordinátorka soutěže Mgr. Lenka Hanykýřová