Ve středu 3. května se šesté třídy vydaly na přírodovědnou exkurzi do prostoru obce Hradčany. Naším cílem byla Naučná stezka Jeřáb. Zpočátku jsme se trochu obávali, zda nám vydrží pěkné počasí, neboť týdenní předpověď avizovala spíše déšť než slunce- nakonec jsme však měli štěstí na krásný den plný sluníčka a zajímavých aktivit v přírodě. Před Informačním centrem VLS v Hradčanech nás přivítali lesní pedagogové Eva Zikmundová a Mgr. Jan Kobr a společně s nimi i hajní, kteří nás stezkou provázeli. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a vyrazili jsme na 3.5 km dlouhý okruh. Šli jsme nádhernou scenérií pískovcových skal a od našich průvodců jsme se dozvěděli mnoho nového o floře i fauně ralské přírody. Mj. jsme též zjistili, že naučná stezka nese název podle jeřába popelavého, což je jeden z ohrožených živočišných druhů, který v oblasti Ralska momentálně hnízdí. Naši průvodci nás učili poznávat stromy a jejich stáří, rostliny i keře a nejrůznější plody. Měli jsme také štěstí, že v té době pracovali v lese dělníci a seznámili nás se svou těžkou prací i výstrojí, která je chrání před poraněním. Viděli jsme též malý harvestor- což je stroj, který při těžbě dříví kácí, odvětvuje, rozřezává a ukládá strom v jednom cyklu. Nakonec jsem si i zasoutěžili a došlo i na opékání buřtíků. Příjemně unaveni jsme se vraceli zpět ke škole. Děkujeme pracovníkům VLS za poučné a příjemně strávené dopoledne.

Mgr. Ivana Vobořilová

Jako už několik tříd z naší školy se i naši sedmáci vydali 4. 5. 2017 do nedalekých Hradčan, aby zde využili nabídky Vojenských lesů a statků a absolvovali program na naučné stezce „Jeřáb“. Zkušení lesní pedagogové vedli žáky ve dvou skupinách po vyznačené trase. Nenásilnou a zábavnou formou je učili o lesním ekosystému. Zjistili jsme například, jak se máme v lese chovat, k čemu slouží, jak se o něj lesníci starají nebo co mu škodí. Příjemně strávené dopoledne jsme zakončili tábornickou svačinkou u ohně. Děkujeme za krásné a zároveň poučné zážitky.

Mgr. Petra Horčičková