V průběhu května se naši učitelé fyziky zůčastnili vzdělávacích exkurzí na Libereckém letišti záchranné služby a v Turnovském muzeu. V rámci pravidelných setkání učitelů přírodních věd, které jsou organizované iniciativou Elixír do škol, byli učitelé seznámeni s praktickým využitím aerodynamiky, hydrostatiky, mechaniky, optiky, krystalické chemie, luminiscence a s širokým uplatněním umělých monokrystalů v průmyslu.
 
Pilot záchranné letecké služby nás například upozornil, že by lidé nikdy neměli mávat na prolétající vrtulník, protože může v oblasti hledat zraněného pacienta-na vrtulník by měli mávat pouze lidé, kteří volali na záchranou službu pro odvoz pacienta.
 
Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu Jirmanovi za zorganizování zajímavých akcí v rámci vzdělávacího programu Elixír do škol.