Vážení rodiče, milí žáci,

letošní školní rok, který byl ve všech směrech netradiční a výjimečný, se blíží ke svému závěru. Definitivní tečku za ním uděláme předáváním závěrečného vysvědčení. Věnujte prosím pozornost následujícím organizačním informacím.

Vysvědčení pro žáky 1.stupně

Žákům 1.stupně budeme předávat vysvědčení v úterý  30.6.2020 v následujícím časovém harmonogramu:

8:00 - 9:30: předání vysvědčení žákům, kteří jsou přihlášeni k prezenční výuce (tedy ti, kteří opět chodí do školy)

9:30 - 10:00: předání vysvědčení žákům/rodičům, kteří zůstali v režimu domácího vzdělávání

Pro rodiče žáků, kteří si nemohou v uvedeném čase vyzvednout vysvědčení, bude vysvědčení připraveno k vyzvednutí na recepci školy od středy 1.7. do pátku 3.7. Úřední hodiny recepce zveřejníme v závěru června. 

Vysvědčení pro žáky 2.stupně

Žákům 2.stupně budeme předávat vysvědčení rovněž v úterý  30.6.2020 v následujícím časovém harmonogramu:

10:00 - 10: 45: předání vysvědčení žákům, kteří jsou přihlášeni k prezenční výuce

11:00 - 11:30: předání vysvědčení žákům/rodičům, kteří zůstali v režimu domácího vzdělávání

Pro žáky nebo jejich rodiče, kteří si nemohou v uvedeném čase vyzvednout vysvědčení, bude vysvědčení připraveno k vyzvednutí na recepci školy od středy 1.7. do pátku 3.7. Úřední hodiny recepce zveřejníme v závěru června. 

Vysvědčení pro žáky 9.třídy

Žákům 9.tříd předáme slavnostně jejich poslední vysvědčení v pondělí 29.6. od 15:00 hod. před budovou školy. Podrobnosti k průběhu předávání vysvědčení žákům sdělí jejich třídní učitelky. 

Vydávání obědů v den předání vysvědčení

Vzhledem k harmonogramu předávání vysvědčení dochází dne 30.6. i ke změně provozu školní jídelny dle následujícího rozpisu: 

9:30 - 12:00: vydávání baget (studený balíček)

10:30 - 10:45: výdej obědů pro cizí strávníky

11:00-12:00: výdej "obědů na talíř" (teplý oběd)

 

Vedení školy upozorňuje, že může dojít ke změně plánovaného harmonogramu v souvislosti s vývojem situace spojené s nastavenými opatřeními proti šíření nemoci Covid-19. Případné změny budou neprodleně zveřejněny na webových stránkách školy!