Vážení rodiče,
skrze Komens Vám byl zaslán dotazník Forms, který nabízí možnost setkání, tzv. TRIPARTITY, v průběhu ledna s vyučujícími hlavních předmětů (ČJ,M), za přítomnosti třídního učitele a samotných žáků/žákyň, tj. Vašich dětí. Setkání je určeno především těm, kteří doposud nemají jasno ve středních školách. Dotazník je k dispozici do 10.1. 2024.
 
Zároveň si dovolujeme zaslat Vám 2 odkazy, které se týkají samotného systému podávání přihlášek. Odkaz určený pro rodiče (prozatím můžete vyzkoušet, zda se dostaneme, resp. přihlásíte, skrze některou možnost do Portálu občanu), kde naleznete základní informace, výhody a nevýhody jednotlivých způsobů podávání přihlášek: 
a nejčastější dotazy spjaté s podáváním přihlášek: 
 
Rádi bychom Vám nabídli podobné setkání, jako na podzim, kde bychom společně prošli jednotlivé kroky v rámci podávání přihlášek. Předpokládáme, že takovou možnost budete mít koncem ledna. V roce 2024 může uchazeč podat přihlášku nejdříve 1. února 2024. Termín pro podávání přihlášek je stanoven do 20. února.
Věříme, že díky podpoře vše zvládnete.
 
Za Partyzánku
 
Karel Minařík
Petra Slámová