Ve dnech 18.-20.10.2021 měla třída 7.B tu možnost vyjet do východních Krkonoš, konkrétně do domu DOTEK v Horním Maršově. Zde se prostřednictvím týmových aktivit intenzivně seznamovali s pojmem „klimatická změna“. Právě tato třída je zapojena do ročního programu Škola pro udržitelný život, jež si klade za cíl u žáků rozvinout důležité kompetence pro udržitelný život. V následujících měsících se žáci pokusí navrhnout a zrealizovat školní projekt, který směřuje k udržitelné vizi života ve škole.

Podrobnosti o projektu naleznete zde.