Dne 14.12.2022 jsme se vydala na pokračování soutěže It-slot. Jednalo se o druhé, celostátní, kolo. Obě dvě kola se skládala z testu, který obsahoval 25 otázek, 10 matematicko-logických a 15 z oblasti informatiky a počítačů. Na test jsme měli 35 minut.  První kolo bylo lehčí, měli jsme možnost otázky zpracovat doma nebo ve škole. Celkový počet soutěžících bylo 8320.  Do celostátního kola, které se konalo v Praze na soukromé Střední škole výpočetní techniky, se dostalo 50 nejúspěšnějších. Nejprve nás přivítali pedagogové, kteří měli celou soutěž na starosti, poté přišlo na řadu samotném testování, a nakonec velmi očekávané vyhlášení výsledků. Přestože, jsem se umístila na 35. místě, byla to pro mě super zkušenost. Hyblerová Anna 9.C Fotografie