Vážení rodiče,

srdečně vás zveme na třídní schůzky, které proběhnou ve čtvrtek 10. května od 15 do 17 hodin

Schůzky budou organizovány formou osobních konzultací, takže budete mít možnost navštívit třídní učitele, vyučující jednotlivých předmětů, výchovnou poradkyni nebo vedení školy a probrat s nimi individuálně záležitosti ohledně vzdělávání našich dětí.

Třídní schůzky proběhnou ve stejných časech na 1. i 2. stupni.

Upozornění

Během konzultačních třídních schůzek ze studijních důvodů nebo kvůli účasti na exkurzi 9. ročníků nebudou přítomni tito kolegové:

  • Jan Dvořák, Gabriela Medwel - konzultace budou nabídnuty individuálně podle potřeby
  • Mária Vostarková, Jaroslav Vrabec a Kateřina Tomšů - náhradní termín konzultací ve středu 16. 5. od 15 do 16 hodin

Výchovná poradkyně bude ve čtvrtek k dispozici jen do 16.30, konzultace si můžete domluvit během jejích pravidelných konzultačních hodin každé úterý od 14.30 do 15.30