Žáci z 8.B - Petr Jeník, Anička Felixová a Eva Škodová se 1. dubna zúčastnili krajského kola Prezentiády, což je soutěž v prezentačních dovednostech, která podporujeme týmového ducha, kreativní tvorbu, vyjadřování, vystupování a spoustu dalších, v životě důležitých schopností člověka. Tento tým se se svou prezentací, věnující se aktuálnímu tématu, probojoval do grandfinále, které se uskuteční 21.4. v Praze!!! Čeká je tedy náročná příprava, ale jistě to pro ně bude přínosné.