S novým školním rokem se Partyzánka zapojila do mezinárodního projektu Edison. Jeho přínos spočívá v přímém kontaktu našich žáků a pedagogů se zahraničními studenty z Kolumbie, Indie, Číny, Ruska, Gruzie, Turecka a Jordánska. Již v pondělí 17.9. přivítáme hosty z různých koutů světa, aby se celý týden potkávali s našimi žáky a pracovali s nimi nejen během vyučování, ale také během odpoledních aktivit. Hlavní přínos celého projektu vidíme především v bezprostřední možnosti prohloubení jazykových dovedností našich žáků, protože během všech aktivit bude dorozumívacím jazykem angličtina. Cenná bude jistě i možnost poznat, skrze připravené aktivity, zvyky,tradice a kulturu jednotlivých zemí, ze kterých k nám studenti vysokých škol přijíždějí! Věříme, že budeme vzornými a přívětivými hostiteli, a že s našimi hosty prožijeme nevšední a inspirativní zážitky!

Co nás v projektu čeká?
  • každý den se naši hosté zapojí do vyučování napříč všemi ročníky II.stupně, v rámci kterého žákům představí svou zemi, tradice, zvyky a zajímavosti
  • během workshopových aktivit, jejichž cílem je rozvíjet komunikační dovednosti, budou pracovat se skupinkami žáků
  • žáci osmých a devátých ročníků bodou společníky a průvodci Edisonů i během odpoledních aktivit, jakými jsou prohlídka České Lípy nebo výlet parníkem po Máchově jezeře
  • společně s Edisony navštívíme výjezdní zasedání žákovského parlamentu
  • v rámci odpoledních aktivit sehraje výběr žáků přátelské mezinárodní forbalové utkání
  • žáci mohou po celý týden využít tzv.sugarcubes - vzkazník pro naše hosty
  • celý projekt vyvrcholí páteční Global village, na kterou zveme také žáky 4.a 5.ročníku. Půjde o jakýsi veletrh poznání, v rámci kterého budou prezentovat své země nejen naši hosté, ale také naši žáci

O průběhu projektu vás budeme podrobně informovat na našem facebookovém profilu a také na našem webu.

Edisoni, vítejte na Partyzánce!