Na Den dětí se nám sešly na škole hned dvě akce. Jedna se týkala zpestření výuky (NO Back Pack Day), ta druhá byla spíše vzdělávací.
Světem povolání ten den prováděli osmé ročníky naši hosté - Barbora Mlejnková (koučka mlasistvých), Milan Malý (právník světa znalý), Silvie Mitlenerová (literární překladatelka), Michal Nečas (stavební projektant) a také Jiří Němeček (mistr, OSVČ). Každý z nich se věnoval nejen přiblížení dané práce, ale s našimi žáky/žákyněmi sdíleli své volnočasové aktivity, své zkušenosti, své vzpomínky ze studií, konkrétní problémy, s nimiž se setkávají v rámci své profese. Ocenili jsme, že i v pojetí panovala různorodost. To vše vnímáme jako cenné informace, jež v některých teenagerech rezonovaly ještě po skončení projektu.
S projektem máme již několikátou zkušenost - letos (podruhé) jsme pozvali několik hostů/hostek a opět to bylo skvělé rozhodnutí. Navíc nám přálo počasí a dokumentace a péče o naše odborníky se postaraly Ála a Týna (i jim patří velký dík!). Uvědomujeme si, že se nemůžeme všem zavděčit a vnímáme, že někteří by uvítali návštěvu dalšího stanoviště v onen den. Je to pro nás téma k zamyšlení:-)
Ráda bychom ještě jednou poděkovali našim hostům/hostkám za skvělé dopoledne! Byl to prostě prima den:-)
 


Fotografie