Vážení rodiče,

srdečně Vám všem děkujeme za účast na třídních schůzkách, které se uskutečnily první školní týden. Kromě informací, které jsme předali vám, jsme naopak dostali z vašich řad cenné podněty a otázky, na které chceme touto cestou reagovat.

Uskuteční se lyžařské kurzy a studijní pobyt v Anglii?

O možnosti uspořádat lyžařský kurz i studijní pobyt jsme samozřejmě diskutovali a zvažovali, v kontextu současné situace, všechna pro a proti. Zjišťovali jsme zároveň možnosti a nabídky na realizaci těcht výjezdů. Uspokojivou odpověď na tuto otázku však neumíme dát, neboť jakékoli dlouhodobé plánování je v tuto chvíli nejisté. Rozhodně jsme ale možnost nezavrhli a znovu se k tématu vrátíme ještě před koncem kalendářního roku.

Může škola zveřejnit seznam pomůcek ještě před začátkem školního roku?

Tato praxe byla zvykem v minulosti, kdy jsme v průběhu prázdnin zveřejňovali seznam sešitů, případně jiných pomůcek, potřebných na výuku jednotlivých předmětů. Vzhledem k tomu, že úvazky pedagogů, tzn. obsazení výuky jednotlivých předmětů, často upravujeme ještě v závěru prázdnin, je vydávání podobného seznamu komplikované. Na druhou stranu je v našich možnostech zveřejnit požadavky tam, kde již před prázdninami víme, který pedagog bude vybrané předměty učit. Pro příští školní rok se pokusíme poskytnout podrobnější informace ještě před koncem letních prázdnin.

Proč škola sáhla ke změně v objednávkách školního stravování?

Dosavadní praxe byla taková, že po připsání platby za školní stravování byl strávníkovi automaticky navolen oběd číslo 1. Docházelo však k tomu, že obědy, zejména v úvodu školního roku, propadaly a zůstaly nevyzvednuté. Buď z toho důvodu, že žák zkrátka nevěděl, že už má oběd, nebo také z toho důvodu, že oběd č.1 zrovna nebyl tím, co by žák chtěl a tak jídlo automaticky vracel. Změna objednávek má za cíl tento fakt odstranit. Po připsání platby za oběd nedochází k automatické volbě, ale strávník (žák nebo jeho rodič), si navolí obědy dle své vůle, zároveň tedy ví přesně, od jakého data má zajištěno školní stravování. Díky vašim podnětům jsme přistoupili ke zveřejňování jídelníčku na celý měsíc, takže je možné si v systému objednat (a v průběhu měsíce i změnit) obědy dle preferencí. Prozatím je zveřejněn jídelníček do konce září, v jeho závěru zpřístupníme výběr jídel na měsíc říjen. Naopak úkolem vedení školy a školní jídelny je urychlit tzv. spárování plateb s kontem strávníka. 

Školní hřiště aneb Co děti, mají si kde hrát...?

 Stav školního hřiště je dlouhodobě palčivým problémem. A stejnou dobu se snažíme o zahájení jeho rekonstrukce. Děti z Partyzánky si rozhodně zaslouží lepší zázemí, než jaké jim nabízí vysloužilá antuka. Jsem přesvědčený, že by nové hřiště našlo využití nejen pro potřeby vyučování, ale také by otevřelo nové možnosti v oblasti volnočasových aktivit nejen našich žáků, ale zároveň celého Svárova. S tímto jasným sdělením předstupujeme před našeho zřizovatele. Troufám si tvrdit, že o problému ví a věřím, že se jím zabývá stejně jako my (neboť rekonstrukce ze školního rozpočtu je nemyslitelná). Zároveň je potřeba podotknout, že v momentě, kdy jsem byl vyzván, abych stanovil rozpočtové priority, volil jsem před rekonstrukcí hřiště nová okna pro školu. Zároveň bylo potřeba vyřešit budoucnost zahradního domku (původně žákovská kuchyňka), který je, vzhledem ke svému stavu, nevyužívaný. První krok jsme udělali - zahradní domek bude z důvodu narušené statiky v následujících týdnech zbourán, což otevrá prostor pro nová jednání o rekonstrukci hřiště...

Stěhování žáků na II.stupni a Covid...

Systém zavedení odborných učeben s sebou přináší zvýšený pohyb žáků, kteří se zpravidla přesouvají každou hodinu do jiné učebny. Rozhodl jsem se tento model zachovat, i na základě výsledků testování žáků na Covid_19 (všechny provedené testy negativní). V případě, že by se situace zhoršila a příslušné orgány vydaly doporučení zamezující pohyb žáků, budeme se těmito doporučeními řídit a žáci by pak následně absolvovali celé vyučování v jedné učebně. 

Umožníme žákům II.stupně pobyt ve škole v pondělí 1.vyučovací hodinu?

Pondělní 1.vyučovací hodina, tj. od 8:00, je primárně pro žáky určena jako doba vhodná ke konzultacím s učiteli, realizaci vzdělávacích klubů a doučovacích aktivit, případně pro realizaci třídnických hodin, činnost žákovského parlamentu apod. Žákům, kteří se těchto aktivit neúčastní a chtějí se připravovat na výuku, bude samozřejmě umožněn pobyt ve škole a zajištěn pedagogický dohled. 

 

Ještě jednou děkuji za vaše podněty, dotazy a návrhy. Objeví-li se jakékoli další, jste srdečně zváni na Partyzánku, případně můžete využít obvyklých komunikačních kanálů.

Nevidím důvod, abych Vám všem nepopřál pohodové a příjemné babí léto!

Mgr.Karel Minařík