Vážení rodiče, milí žáci,

na základě rozhodnutí Vlády ČR dochází opět k úpravě organizace vyučování na základních školách dle níže uvedených pravidel:

1. - 2.ročník
 • od 4.1. bude prezenčně organizována výuka pro žáky 1. a 2. ročníku
 • výuka v těchto ročnících bude probíhat dle běžného rozvrhu s výjimkou předmětů tělesná a hudební výchova
 • pro přihlášení žáky z uvedených ročníků bude zajištěna školní družina tak, aby nedocházelo k prolínání jednotlivých skupin
 • pro žáky je zajištěno školní stravování
3. - 5. ročník
 • výuka těchto ročníků bude nejméně do 10.1. probíhat v on-line režimu
 • k výuce je využívána aplikace Teams
 • vyučování začíná každý den v 8:00 hod.
 • žáci, oproti podzimnímu režimu, budou mít denně 3 vyučovací hodiny
 • vyučovací hodina trvá 45 minut, následuje 15 minutová přestávka
 • stálé předměty v rozvrhu (český jazyk, matematika) budou dopněny o výuku předmětů - anglický jazyk, vlastivěda, prvouka/ přírodověda
 • pro všechny žáky platí povinnost zúčastnit se on-line výuky. V případě nepřítomnosti je povinností zákonných zástupců řádně absenci omluvit třídní učitelce v termínech stanovených školním řádem
6. - 9. ročník
 •  výuka těchto ročníků bude nejméně do 10.1. probíhat v on-line režimu
 • k výuce je využívána aplikace Teams
 • rozvrh jednotlivých hodin bude zveřejněn v aplikaci Teams/Kalendář nejpozději do 31.12.
 • pro všechny žáky platí povinnost zúčastnit se on-line výuky. V případě nepřítomnosti je povinností zákonných zástupců řádně absenci omluvit TU v termínech stanovených školním řádem

 

Za celou Partyzánku přejeme šťastný vstup do nového roku!

Mgr. Karel Minařík