I letos vyrazili osmáci z naší školy v prvním květnovém týdnu k Máchovu jezeru, které nese jméno největšího českého básníka, aby si o něm a jeho díle rozšířili své povědomí. Právě do okolí Doks v čase probouzející se májové přírody vsazuje básník dějové jádro své básně. Pro naši exkurzi jsme si proto nemohli vybrat lepší termíny.

V průběhu dopoledne jsme s paní Mauserové z místní knihovny procházeli místním městečkem a poslouchali poutavý výklad o všech detailech Máchova života, díla a jeho spojení s Doksami. Zdejší příroda, památky i příběhy lidí básníka okouzlily a navíc inspirovaly k napsání Máje. Nesměla chybět ani návštěva Máchova památníku v budově bývalého špitálku, kde jsme putování zakončili

Díky poznámkám z průběhu besedy mohli žáci v následujících hodinách literární výchovy zpracovat projekty o našem básníkovi. Příklady prací si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Mgr. Petra Horčičková

 Fotografie