Škola pro demokracii je celostátně uznávaný titul pro školu, která napomáhá aktivnímu zapojování žáků do chodu školy a jejího nejbližšího okolí. I naší škole se podařilo díky činnosti a aktivitám žákovského parlamentu získat toto ocenění v červnu 2018. Díky tomuto titulu nás lehce najdete na mapě škol s žákovskou samosprávou zde: http://www.skolaprodemokracii.cz/zakovske-projekty/jak-se-stat-soucasti-site-skola-pro-demokracii.html, můžeme lépe sdílet zkušenosti s ostatními školami a parlamenťáky, naše koordinátorky mohou využít metodickou podporu z CEDU (Centrum pro demokratické učení), své aktivity dokážeme sdílet s ostatními, můžeme se zlepšovat a nadále na sobě pracovat.

Uvědomujeme si, že zapojením žáků, učitelů i rodičů do života školy a do rozhodování o záležitostech, které se nás týkají, vede k formování a posílením dobrých vztahů i samotnému zlepšování vzdělávacích výsledků.

Za žákovský parlament

Petra Slámová

 Fotografie