Již několik hodin probírají sedmáci v literární výchově žánr legendy, kde si vyprávíme příběhy o různých, hlavně českých, svatých. Nedaleko České Lípy žila ve 13. století paní Zdislava, která byla v roce 1995 prohlášena za svatou papežem Janem Pavlem II. Dnes je oficiální patronkou Libereckého kraje. Vydali jsme se tedy s oběma sedmičkami po jejích stopách na zámek Lemberk a do Jablonného v Podještědí. V úterý 16. května si výuku v terénu vyzkoušeli žáci 7.A a v pátek 19. května je napodobila i třída 7.B. Nejprve jsme navštívili původně gotický hrad – dnes barokní zámek Lemberk. Během poutavé prohlídky jsme se soustředili hlavně na postavu paní Zdislavy, o které jsme se například dozvěděli, že měla 4 děti, založila v Jablonném dominikánský klášter, kostel a špitál a zemřela v pouhých 33 letech pravděpodobně na tuberkulózu. Neméně zajímavé bylo procházet jednotlivými místnostmi zařízenými v gotickém, renesančním, barokním nebo klasicistním stylu. Poté jsme se doprovázeni sluníčkem přesunuli do Jablonného v Podještědí, kde jsme si prohlédli baziliku svatého Vavřince a svaté Zdislavy, která stojí vedle kláštera v místech původního gotického kostela. Zde také paní Zdislava odpočívá v hrobě. Na všechny poznatky načerpané na exkurzi budeme navazovat v hodinách literární výchovy, kdy zpracují žáci projekt na toto téma.

Mgr. Petra Horčičková