Vážení rodiče, na posledních třídních schůzkách jste se mimo jiné dozvěděli o projektu "Chytrá škola", do kterého se Partyzánka zapojila. Jeho smyslem je poskytnout všem aktérům vzdělávání - dětem, rodičům a pedagogům, dostatek informací o problematice kybersvěta, tedy prostoru, ve kterém se všichni pohybujeme a který nám přináší mnoho nástrah.

Pro naše děti jsme v rámci projektu připravili seriál workshopů a přednášek, myslíme ale i na vás. Proto jsme pro vás připravili na čtvrtek 20.4.2023 od 15:30 hod.setkání s odborníkem, jehož tématem bude seznámení se základními riziky internetu a komunikačních technologií jako kyberšikana, kybergooming, sociální sítě, sexting, hoaxy apod., se kterými se mohou děti při pohybu ve virtuálním světe setkat. Kurz účastníkům poskytne rady, jak těmto rizikům předcházet, případně odhalovat symptomy kyberšikanovaného dítěte, jak k virtuálnímu světu dětí přistupovat a jak je účinně chránit při jejich využívání moderních technologií, sociálních sítí, při používání mobilního telefonu i při hraní her. Představíme také nové kazuistiky, doporučení, reálné případy zneužití moderních technologií z praxe. Součástí přednášky může být ukázka praktických aktivit, které je možné ve výchově využít, a to včetně instalace rodičovské kontroly a smlouvy, postupu řešení kyberšikany, sextingu apod. Prostor bude rozhodně také pro vaše dotazy!