V úterý 9.5.2017 jsme s celou třídou v rámci hodiny literatury vyrazili po stopách Karla Hynka Máchy. Ani chladné nepříznivé počasí nás nezastavilo. Vlakem jsme dorazili do Doks k Máchovu jezeru a spolu s naší paní průvodkyní jsme šli podél jeho břehu. Během toho jsme od ní získali informace jak o vzniku jezera, tak zejména o Máchově osobním životě. Hlavním tématem také bylo jeho nejznámější dílo MÁJ. Po kratší procházce následovala prohlídka Máchova památníku, kde je k vidění nejen jeho podobizna, ale také oblečení z období 19. století, vydání Máje v několika světových jazycích, informace o jeho životě a osobnostech, s nimiž se setkal a které ho ovlivnily. Naše vědomosti z tohoto výletu byly následně ověřeny a myslím si, že si každý nějakou tu zajímavost o romantickém básníku odnesl.

Za třídu 8.B  Adéla Petrtýlová

O týden dříve se po stopách Máchy vydala i třída 8.A. Té ovšem počasí od rána nepřálo a vytrvalý déšť způsobil, že naše průvodkyně musela zvolit „variantu B“. Zavedla nás do místní knihovny, kde jme naslouchali povídání o Máchovi. Své díky jsme vyjádřili paní Mauserové kratičkou recitací prvních veršů slavného Máje.

Mgr. Petra Slámová