Recyklace, Hollywood a nádraží, jak jde tohle všechno dohromady?

Ve středu 2.10. se 52 žáků + 3 učitelé Partyzánky vydalo na zajímavou exkurzi, která byla odměnou za 2. místo v celostátní soutěži Ministerstva průmyslu a obchodu na téma využití odpadů jako zdroje. První zastávkou byl Brandýs nad Labem, kde se během prohlídky společnosti CIUR, a.s. seznámili s průběhem zpracování papírového odpadu a jeho přeměnou na řadu velmi užitečných produktů. Nejzajímavější byla asi informace, v kolika a jakých známých filmech se objevil umělý (papírový) sníh, jeden z výrobků, který zde vzniká. Malý vzorek, který nám věnoval zástupce firmy poslouží jako školní pomůcka v hodinách environmentální výchovy.

Cesta pokračovala směr Praha, kde jsme navštívili expozici Království železnic.

Hned u vchodu nás přivítala postava přednosty stanice a pak už to začalo: modely vláčků se spoustou doplňků k nerozeznání od skutečné krajiny. Reálné modely lokomotivy, tramvaje, autobusu a dalších dopravních prostředků, všechny s možností vyzkoušet si na vlastní kůži roli „řidiče“ i cestujících – SUPER! Někteří z nás si dokonce zapózovali v nádobách, které byly součástí doprovodné výstavky EKO-KOMu na téma třídění odpadu =:O) Znaveni prohlídkou, mnozí i dováděním v přilehlém dětském koutku, jsme přivítali speciálně pro nás připravené bohaté občerstvení.

Akce se nám líbila, přivezli jsme si mnoho poznatků a  zážitků.

Děkujeme! Za pedagogický doprovod  Milan Šandera

Fotodokumentaci k naší exkurzi naleznete ve Fotogalerii.