Ve středu 1. února  celkem 28 žáků 2.stupně prokazovalo své přírodopisné znalosti ve školním kole soutěže Biologická olympiáda.
Tématem letošního ročníku - Bezlesí - jsou zejména biotopy jako například louky, stepi, mokřady a organismy, které se zde vyskytují.
V první části plnili účastníci testové otázky, které měly prověřit jejich znalosti. Ve druhé pak podle obrázků poznávali zejména rostliny
a  živočichy zmíněných biotopů. Následovala praktická laboratorní část, kde prokazovali, jak si dokáží poradit s jednoduchým
laboratorním úkolem na téma plody a klíčící rostliny.
 
Po sečtení všech výsledků bylo pořadí na prvních místech následující:
Kategorie D (6.-7. ročník): 1. Tereza Kopecká, 2. Vít Hůlka, 3. Viktorie Vytisková, 4. Michaela Červenková
Kategorie C (8.-9. ročník): 1. Anna Hyblerová, 2. Veronika Štejnarová, 3. Kateřina Mlýnská, 4. Jan Semelka
Po zpracování projektu - Vstupního úkolu, budou Partyzánku, věříme, že úspěšně, reprezentovat v okresním kole.
 
Všichni účastníci prokázali odvahu, odhodlání se něco nového naučit i své velmi pěkné znalosti.
Kromě dobrého pocitu a zvýšeného sebevědomí jim může soutěž připomínat také originální diplom, který za svoji snahu obdrželi.
 
Mgr. Milan Šandera + Ing. Luboš Špičák
učitelé přírodopisu