Úspěšné kolo matematické olympiády

Dne 12. 4. 2023 se konalo okresní kolo matematické olympiády na gymnáziu v České Lípě.

Žáci naší školy si vedli výborně. V kategorii 6. ročníků (Z6) se umístila Veronika Drobná na krásném 2. místě, v kategorii 7. ročníků (Z7) nás skvěle reprezentoval Martin Štefek, který skončil na skvělém 3. místě a v kategorii 8. ročníků (Z8) si se záludnými příklady výborně poradila Lucie Knapíková, která získala 2. místo.

Všem žákům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Tým učitelů matematiky