Ahoj Partyzáni!

pozorným návštěvníkům našeho webu (i našich sociálních sítí) jistě neuniklo, že jsme v závěru našeho prázdninového seriálu veřejně slíbíli, že vám všem ještě představíme další posily našeho týmu. A neuniklo jim ani to, že dosud bylo ticho po pěšině. Dovolte nám tedy, abychom svůj dluh splatili a představili vám dvě zcela nové pozice (a dámy, které je budou vykonávat), které jsou zásadní novinkou pro nadcházející školní rok! Je vhodné a důležité podotknout, že o jejich vytvoření rozhodl pedagogogický sbor, který si (a nejen on) od nich slibuje zásadní posun v kvalitě a rozsahu podpory nejen našim žákům, ale také pedagogům a rodičům! A přestože se obě dámy již pustily do práce, ještě jednou jim přejeme hodně štěstí, energie a úspěchů v naší společné práci! 

Bc.Veronika Žihlová - speciální pedagog

Moje první pracovní zkušenost s Veronikou tak trochu zapadla prachem. Kdysi, ještě jako středoškolská studentka, na Partyzánce stála u prvních a nesmělých pokusů nastarovat program podporující čtenářství dětí. Společně se svými bratry (tehdejšími žáky školy) připravila několik čtenářských dílen pro prvostupňové žáčky pod názvem "Čtení pod lampou." Přestože její původní studijní dráha směřovala nepedagogickým směrem, v roce 2015 nastoupila na Univerzitě Hradec Králové do nultého ročníku v oboru "Speciální pedagogika" a již u něj zůstala. V roce 2021 získala na stejné univerzitě titul Bc. a po kratičké zkušenosti ve Farní charitě nastoupila v roce 2019 do ZŠ Moskevská v České Lípě jako učitelka ve speciální škole. A v čem nám může Veronika vlastně jako speciální pedagog pomoci ?

 • bude se podílet na vytváření programu poskytování speciálně pedagogických poradenských služeb ve škole
 • bude spolupracovat s žáky vyžadující speciální vzdělávací potřeby
 • bude podporou pro pedagogy v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • bude prostředníkem v komunikaci mezi školou a poradenskými institucemi
 • pomůže nám zefektivnit výukové metody v práci s dětmi
 • bude konzultantem pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • bude garantem nastavování vzdělávacích procesů

Zkrátka - bude tím, kdo Partyzánce v této oblasti chyběl a my věříme, že bude zárukou ještě kvalitnějšího vzdělávání na naší škole!

Mgr. Kateřina Neradová - školní psycholog

Představovat vám všem Kateřinu je jako nosit dříví do lesa...Do této doby jsem se s ním potkával jako s jednou z našich maminek nebo jako s předsedkyní Spolku Naše Partyzánka, který je v posledních letech důležitým a klíčovým partnerem školy při zdokonalování vzdělávacího programu i posilování spolupráce mezi školou a rodiči. V neposlední řadě jsem s ní jednal jako s psycholožkou Pedagogicko-psychologické poradny v České Lípě. O Kateřině platí, že je neustále v pohybu, když zrovna nepracuje v poradně, nevěnuje se aktivitám spolku, nebo své rodině, tak nabízí odbornou pomoc v rámci působení organizace Bílý kruh bezpečí (pomoc obětem trestných činů). Musím přiznat, že když jsem prvně viděl výsledky porady pedagogického sboru na téma - jaké odborné pozice Partyzánka potřebuje - nepřekvapilo mě, že je to právě pozice školního psychologa. A hned v tu samou chvíli jsme s Lenkou Filipovou mysleli na jediné jméno. Přestože vím, jak je Kateřina zaneprázdněna, zkusili jsme a ...vyhráli! Jsem nesmírně rád, že jsme se domluvili na spolupráci v rozsahu 5 hodin týdně. A co bude jejich nápní? 

 • poskytovat odbornou psychologickou pomoc žákům
 • nabízet alternativy řešení obtíží ve výchově a vzdělávání
 • konzultovat s pedagogy metody práce s dětmi
 • nabízet metody a scénáře pro práci s třídními kolektivy
 • nabízet odbornou a poradenskou službu našim rodičům v oblasti výchovně vzdělávacího procesu jejich dětí

Zkrátka - být rádcem a pomocníkem v tom, abychom se všichni na Partyzánce cítili ještě lépe než doposud! Kateřino, vítejte v týmu!