Edison

Edison je projekt podporující mezinárodní porozumění, vyvolává ve studentech zájem o angličtinu a cestování.

Tento projekt probíhá v České republice již 7 let. Jedná se o mezinárodní projekt, ve kterém má škola po dobu jednoho týdne roli hostitele zahraničních studentů, kteří mají pro žáky připravené prezentace a  worshopy o své zemi, kultuře, tradicích apod. Tito zahraniční přednášející jsou vybráni na základě znalostí, zkušeností a úrovně jejich anglického jazyka.

Obvykle se jedná o skupinu 6-8 zahraničních stážistů, každý z jiné země. V tomto školním roce jsme hostili stážisty z Číny, Indie, Kolumbie, Jordánu, Turecka, Ruska a Gruzie. 

Odpoledne následoval také společný program, prohlídka České Lípy, florbalové utkání, výlet k Máchovu jezeru nebo exkurze do Terezína a návštěva členů našeho žákovského parlamentu na jejich stmelovacím výjezdním zasedání. Týdenní program vyvrcholil v pátek dopoledne v„Global village“ prezentacemi všech zemí v tělocvičně. Rozloučili jsme se zpěvem naší školní hymny a pozdravy v rodných jazycích hostů.Fotografie