Zájmové aktivity

Nabídka zájmového vzdělávání ve škoním roce 2018/2019

Zájmové vzdělávání je nedílnou součástí nabídky aktivit naší školy. Naším cílem je připravit pro naše žáky širokou a pestrou nabídku aktivit, v rámci kterých prohlubují své znalosti, dovednosti a rozvíjejí svůj talent. Cenným a důležitým partnerem v této oblasti je pro nás DDM Libertin a FBC Česká Lípa. 

Fotografický kroužek Čtvrtek 13:30-15:00 Mgr.K.Novotná 1x14dní
Dopravní kroužek Úterý 13:15-14:15 Mgr.J.Lovenhoferová 1x14dní
Školní sboreček Čtvrtek 14:00-14:45 Mgr.H.Kostrbová 1.-6.roč.
Šikovné ručičky Pondělí 15:00 - 16:30 P.Podrazilová 1.-3.roč.
Příprava na SŠ - M     Mgr.A.Meďášová 9.roč.
Příprava na SŠ - Čj     Mgr.P.Horčičková 9.roč.
Šachová akademie Čtvrtek 13:00-15:00 Mgr.J.Jínová  
  Pátek 13:00-15:00    
Florbalová akademie Středa 13:30 - 15:00 V.Legner 3.-6.roč.
  Pátek 13:30-15:00