Mažoretky Adelline

Mažoretky Adelline - defilé pospolitosti a radosti

Novodobá éra mažoretek Adelline je spojena se začátkem školního roku 2013/2014. Historie mažoretkového sportu na škole se však začala psát již v roce 2010, kdy se, tehdy ještě pod názvem Fialky, přestěhovaly mažoretky, po ročním působení, na ZŠ Partyzánská ze Základní školy 28.října. Již od samého počátku za našimi mažoretkami stojí Mgr. Naďa Vavrušková a její dcera Adéla. Společně, stále s neutuchající energií a nikdy nekončící obětavostí, zahajují s Adelline již 5.sezónu!

Vzrůstající zájem o tento sport, přibývající zkušenosti, odvaha i dílčí úspěchy si přirozeně vynutily řadu změn, které jsou právě spojeny s rokem 2013. Jednou z prvních změn byl nový název, který osobitě odráží vztah našich mažoretek s jejich hlavní trenérkou - Adélou Vavruškovou. Dalším zásadním okamžikem, který se zapsal do historie Adelline, je spojení s DDM Libertin, který poskytuje našim mažoretkám cennou podporu v jejich snažení. Zmiňovaná sezóna přinesla však řadu dalších, neméně významných okamžiků, které předurčují budoucnost Adelline na škole. Vedle premiérové účasti na Mistrovství Čech v mažoretkách, ze kterého jsme do České Lípy přivezli tituly 1.vícemistryně (v kategorii kadetek) a 2.vícemistryň Čech (v kategorii juniorek), si naše mažoretky právem vybojovaly účast na Mistrovství České republiky v Jaroměři, ze kterého jsme se vraceli s báječným 8.místem. O tom, jak báječná byla sezóna 2014 se můžete přesvědčit  zde.

Za zmínu jistě stojí i celá řada individuálních ocenění, kterými Adelline pravidelně a mnohonásobně rozšiřují sportovní úspěchy školy. Hlavní ideou Adelline však není pouze dosahování medailí a diplomů, ale vytvoření takového programu, který přesahuje samotnou sportovní činnost. V programu mažoretek tak mimo jiné naleznete:

  • pořádání letních táborů a soustředění
  • příležitostné oslavy a odpolední programy, jako např. Maškarní bál, Vánoční či Velikonoční párty apod.
  • reprezentativní a charitativní vystoupení

zkrátka vše, co je potřebné k tomu, aby Adelline naplňovaly to, čím je vzájemná pospolitost a radost.  Za to vše jim patří náš velký dík!

 Pro sezónu 2014/2015 je téměř 80 dívek rozděleno do 4 týmů:

Přípravkový kurz

Určen pro děvčátka ve věku od 4 do 6let. Tréninky probíhají 1xtýdně, jejich náplní je základ práce s hůlkou, jednoduchý pochod, základní gymnastické a baletní prvky, rytmické tanečky.

Babies Adelline

Závodní tým minikadetek ve věku 5 - 7 let. Tréninky této skupiny jsou intenzivnější, probíhají 2xtýdně, s možným vloženým víkendovým soustředěním. Náplní tréninků je pokročilejší práce s hůlkou, náročnější choreografická postavení s baletní a gymnastickou průpravou.

Adelline - kadetky

Tento tým funguje již 5 let. Díky dlouhodobé práci dosahuje vysoce profesionálních výkonů, které prezentuje na mažoretkových soutěžích a přehlídkách. Skupinu kadetek tvoří dívky ve věku 8 - 10 let.

Adelline - juniorky

Nejstarší, věkově i služebně, tým našich mažoretek (ve věku 11 - 14 let). Rovněž juniorky díky svým výkonům reprezentují na celorepublikových soutěžích. Celoročně pracují na soutěžních choreografiích, zároveň se však věnují dalším vystoupením - světelná show, show dance, vystoupení s pompony apod.

Podrobné informace o dění spojeném s mažoretkami Adelline naleznete na jejich vlastním webu zde.