ŠVP

Školní vzdělávací program zpracovaný dle RVP ZV je platný od 1.9.2007.

  • Dodatek č. 1 platný od 1.9.2013 (ZŠ/183/2013) - ke stažení zde
  • Dodatek č.2 platný od 1.9.2014 (ZŠ/241/2014) - ke stažení zde

Kompletní text ŠVP Základní školy Partyzánská je členěn dle kapitol:

  1. Identifikační údaje školy
  2. Charakteristika školy
  3. Charakteristika ŠVP
  4. Učební plán
  5. Učební osnovy
  6. Projekty
  7. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání (ŠVP ŠD)

 Soubory